صفحه اصلي              درباره سايت              کارگاه اينترنتي              سايت گروه فبک              عضويت و مشارکت               برنامه فبک در ايران                 English 
کندوکاو فلسفي براي کودکان و نوجوانان
     


هر آنچه نيست فلسفه براي کودکان

بازآموزي برنامه فبک 


مقدمه

حدود 16 سال پيش اين سايت راه‌اندازي شد. هدف اين بود که براي اولين بار اين برنامه را معرفي کند. در آن موقع هيچ مجله يا روزنامه‌اي حاضر نميشد مطالب اين حوره را چاپ کند بدليل اين که آن را موضوعي جدي تلقي نمي‌کردند و ميترسيدند که اين موضوع جديت و اعتبار نشريه‌ را بکاهد. اين سايت راه‌اندازي شد ، اين برنا‌مه معرفي شد و به تدريج دانشجويان، اساتيد، مربيان و دست‌اندرکاران با اين موضوع آشنا شدند و قابليت‌هاي بالقوه‌ اين برنامه را شناختند.

اين سايت در آن موقع علاوه بر تلاش براي علاقمند ساختن اساتيد و دانشجويان، بر آن بود که علاقمندان را باهم آشنا کند. گفتگو هايي در اين راستا از اساتيد و دانشجويان بعمل آمد و در اين سايت ارائه شد تا اينکه علاقمندان مختلف در شهرستانها همديگر را شناختند و با هم به فعاليت پرداختند.
اما هم‌اکنون که اين برنامه در ايران شناخته شده است و حتي در شهرستانهاي کوچک طرفدارن و علاقمنداني پيدا کرده است هدف ديگري براي ما مطرح ميشود. اينک علاقمندان واقعي اين برنامه بايد تمام حواسشان را جمع کنند تا مانع بيراهه رفتن اين برنامه شوند.
اساسا بيراهه رفتن هر برنامه ‌اي در جوامعي که در آن حوصله مطالعه نيست، عجله براي پول درآوردن وجود دارد، يا اينکه افراد ميخواهند افتخارات را قبل از ديگران نصيب خود کنند بسيار ممکن است. اين برنامه در ايران از مشکلاتي از اين قبيل رنج ميبرد و علاقمندان واقعي اين برنامه بايد با دقت هرچه تمام نظاره‌گر و تصحيح کننده و متذکر شونده‌ي حرکت‌هاي منتهي به بيراهه شوند. بايد از شيرهاي بي يال و دمي که طراحي ميشوند يا شیر گاو پلنگ هايي که ابداع مي‌شوند، پرده برداشته شود و نقص‌ها و ايرادهاي آنها مشخص شود تا نسخة واقعي و مطابق فرهنگ خودمان توان نفس کشيدن پيدا کرده و فرصت تبلور يابد .
از اينروي لازم است که در اين زمينه باز آموزي شروع شود تا اين امکان فراهم گردد که هرکسي نتواند از ظن خود يار برنامه فبک شود.

از اين روي بعد از اين ، در اين بخش سايت به انعکاس نقدها و ترويج نقد و ارزيابي مطالب، طرح‌ها و ادعاهاي موجود در اين زمينه پرداخته خواهد شد.

تصور نادرست از فلسفه

تصور نادرست از کودک

برداشت نادرست از نقش تسهيل‌گر

برداشت نادرست از حلقه کندوکاو

برداشت نادرست از داستانهاي برنامه فبک

نمونه‌هايي از اجراهاي سطحي و  آسيب زا

نسخه هاي ضعيف تحت عنوان نسخه بومي سازي شده