صفحه اصلي                  درباره سايت                          کارگاه ها                   سايت هاي مرتبط                        برنامه فبک در ايران                        تماس با ما  
کندوکاو فلسفي براي کودکان و نوجوانان
  برخي اخبار مهم فلسفه براي کودکان  
   

کارگاه
داستان نویسی برای کودکان


داستان به سبک فبک

 

 

kargah 
سخنراني : بازيهاي فکري فلسفي
دکتر سعيد ناجي
پژوهشگاه علوم انساني ومطالعات فرهنگي
26 دي ماه
ساعت 3 الي 5
سالن انديشه
philosophical gameas
کارگاه  تربيت مربي کارگاه آذر