صفحه اصلي              درباره سايت              کارگاه اينترنتي              سايت هاي مرتبط                فبک و والدين                      تماس با ما                      English 
کندوکاو فلسفي براي کودکان و نوجوانان
     
ويدئوها

در اين صفحه ويدئو هايي ارائه ميشود که محتواي آنها توضيحات در زمينه چيستي، اهداف ، روش ها و دستاوردهاي  فلسفه براي کودکان و نوجوانان است.  همچنين در باره سوالاتي است که به دفعات در اين زمينه پرسيده ميشود.

فلسفه براي کودکان و نوجوانان، چيستي ، اهداف و روش ها  

دکتر سعيد ناجي