صفحه اصلي              درباره سايت              کارگاه اينترنتي              سايت هاي مرتبط                فبک و والدين                      تماس با ما                      English 
کندوکاو فلسفي براي کودکان و نوجوانان فلسفه براي کودکان و خانواده

 

 به منظور تاثيرگذاري هر چه بيشتر کلاسهاي فلسفه براي کودکان و نوجوانان (فبک) لازم است خانواده ها با اين برنامه آشنا شوند تا تغييرات فرزندانشان براي آنها غيرمترقبه نگردد و والدين بتوانند در بالندگي فرزندانشان کلاسهاي فبک را همراهي کنند.

از سوي ديگر خانواده ها اغلب مي پرسند اين برنامه چيست و چه تاثيرهايي روي فرزندانشان ميگذارد.

 همچنين ازآنجا که رويکرد تربيتي برنامه فلسفه براي کودکان در صدد جايگزيني با شکل حاضر تعليم و تربيت در کل جهان است  خانواده ها لازم است اطلاعات خوبي در اين زمينه بدست آورند.

به بيان ساده برنامه فلسفه براي کودکان انقلاب بزرگي در تعليم و تربيت کودکان و نوجوانان بوجود آورده است. اين تحول و انقلاب با کشفيات جديد در چند عرصه حاصل شده است.

1) کشفيات در عرصه روانشناسي و ارائه تعريف جديدي از کودک، کودکي و توانايي هاي شناختي او

2) تعريف جديد از دانش و چيزي که کودکان ياد ميگيرند

3) نگرش جديد به فلسفه و ادبيات

4) کشفيات جديدي در حوزه تعليم و تربيت و آموزش

در اين صفحه منابعي براي مطالعه در زمينه فوق ارائه ميشود تا خانواده ها بتوانند با رجوع به آن منابعي اطلاعات خوب و مفيدي در اين زمينه ها بدست آورند.

 

آشنايي مقدماتي برنامه فلسفه براي کودکان و نوجوانان
1 گفتگو با پرفسور متيو ليپمن بنيانگذار برنامه فلسفه براي کودکان و نوجوانان فايل صوتي
2 گفتگوي دوم با پرفسور متيو ليپمن بنيانگذار برنامه فلسفه براي کودکان و نوجوانان فايل صوتي
3 فلسفه براي کودکان چيستي اهداف  و روشها/ سعيد ناجي فايل تصويري
4 تفاوت هاي رويکرد تربيتي فلسفه براي کودکان با آموزش و پرورش رايج/ سعيد ناجي فايل تصويري
5 آشنايي با فلسفه برای کودکان و نوجوانان (یک ترکیب عجیب!) / مهسا پوست فروش فايل صوتي
     
     
     
آشنايي بيشتر با برنامه فلسفه براي کودکان ونوجوانان
1 کتاب کندوکاو فلسفي براي کودکان و نوجوانان، (گفتکو با پيشگامان برنامه فبک) جلد اول / سعيد ناجي فايل تصويري
2 کتاب کندوکاو فلسفي براي کودکان و نوجوانان، (گفتکو با پيشگامان برنامه فبک) جلد دوم / سعيد ناجي فايل تصويري
3 آشنايي با يکي از مولفه هاي فبک: تفکر انتقادي / مهسا پوست فروش فايل صوتي
4 آشنايي با يکي از مولفه هاي فبک: تفکر خلاق / مهسا پوست فروش فايل صوتي
5    
     
     
آشنايي با  دستاودهاي برنامه فلسفه براي کودکان و نوجوانان
1  دستاوردهاي برنامه فلسفه براي کودکان ونوجوانان به زبان کودکان و نوجوانان صفحه دانش آموز
     
     
آشنايي با  داستانهاي برنامه فلسفه براي کودکان و نوجوانان  
1 داستانهايي براي کندوکاو فلسفي ج1 خريد نسخه آنلاين
2 داستانهايي براي کندوکاو فلسفي ج2 خريد نسخه آنلاين
3 کودک فيلسوف: ليلا  
4 کتاب کندوکاو فلسفي براي نوجوانان، داستان و راهنما فايل تصويري
     

اين صفحه در حال تکميل است و پيشنهادات شما کمک کننده خواهد بود